صفحه اصلی

خط مشی کیفیت

چارت سازمانی ماسه استاندارد گواهینامه ها

تولید ماسه

تماس با ما

  به سایت ماسه استاندارد خوش آمدید .

  خط مشی کیفیت

شركت تارابتن با اتكال به خداوند متعال و با ارائه خط مشی زير مصمم به استقرار نظام مديريت کيفيت بر اساس استاندارد سری ISO 9001:2000 در کليه واحدهای خود می باشد : 

 

1. تلاش در جهت تهيه محصولات با كيفيت و منطبق با ضوابط استاندارد ملی و بين المللی و ارتقاء كيفيت مستمر آن.

2. اقدام به تقاضاي مشتريان و جلب رضايت آنان از طريق حفظ كيفيت محصولات عرضه شده در راستاي برآورده سازي انتظارات آنان.

3. افزايش مهارت شغلي كاركنان .

4. تلاش جهت صادرات محصولات با كيفيت و كسب موفقيت آميز بازارهای جهاني .

5. توليد محصولات بدون نقص .

6. كاهش نسبي واردات محصولات مشابه .

English / Farsi

  2007© copyright by www.irana-af.ir