صفحه اصلی

خط مشی کیفیت

چارت سازمانی ماسه استاندارد گواهینامه ها

تولید ماسه

تماس با ما

  تماس با شرکت

آدرس

همدان ، بازار خودرو ، واحد 68


تلفن

11-2663010 0811 /4239251 / 4237694  0811


فکس

4239252 - 2663012 0811


وب سایت

www.tarabeton.ir


پست الکترونیکی

info@tarabeton.ir

English / Farsi

       2007© copyright by www.irana-af.ir