صفحه اصلی

خط مشی کیفیت

چارت سازمانی ماسه استاندارد گواهینامه ها

تولید ماسه

تماس با ما

  تولید ماسه

شرکت تارابتن در حال حاضر قادر است سالانه 1000  تن ماسه استاندارد با کيفيت مطلوب و مطابق با استاندارد بين المللی توليد نمايد . از طرفی شرکت تارابتن با در اختيار داشتن آزمايشگاه کنترل کيفيت مجهز خود قادر است تمامی آزمايشات موردنياز جهت کنترل محصول را انجام دهد . بنحويکه آزمايشگاه کنترل کيفيت شرکت تارابتن به عنوان آزمايشگاه همکار موسسه استاندارد همدان در زمينه کنترل محصولات و فراورده های ساختمانی همکاری می نمايد .

 

 نحوه توليد ماسه استاندارد :

ابتدا ماسه در سايزهای زير 2 ميليمتر به کارگاه منتقل می شود و کنترل اوليه جهت بررسی عدم وجود ناخالصی و اجسام خارجی انجام می گيرد و در صورت تاييد در انبار مواد اوليه با کد تاييديه ذخيره و در صورت عدم تاييد به تامين کننده عودت داده می شود .

در مرحله بعد ماسه شستشو و خشک می گردد سپس توسط الک دانه بندی و سايز بندی می شود و برای بار دوم مجددا" عمليات شستشو انجام گرفته و خشك می شود و دوباره هر سايز جداگانه دانه بندی شده و در محلهای جداگانه و اختصاصی در انبار مواد نيمه ساخته ذخيره شده و آماده توزين می گردد . در مرحله بعد اپراتور کيفيت 100 گرم از هر سايز ماسه راکنترل نموده و در صورت مشاهده 5/0 گرم ماسه از عبوری از الک  ٬ ماسه به مرحله قبل جهت دانه بندی مجدد عودت داده می شود و در صورت تاييد در ظرفهای پلاستيکی جهت توزين تحويل اپراتورهای توليدی می گردد . در نهايت اپراتورهای توليد بسته های 1350 گرمی را تهيه و توسط دستگاه ٬ دوخت مي كنند و پس از کنترل نهايی توسط اپراتور کيفيت مطابق طرح کنترل که شامل : دانه بندی ٬ تعيين مقدار سيليس ٬ تعيين رطوبت و تعيين مقاومت می باشد در کارتن بسته بندی ٬ کد گذاری و به انبار محصول منتقل می شود و آماده عرضه به کارخانجات سيمان می گردد.

 

English / Farsi

  2007© copyright by www.irana-af.ir