صفحه اصلی

خط مشی کیفیت

چارت سازمانی آزمایشگاه ها رزومه شرکت

تماس با شرکت

  رزومه شرکت

رزومه این شرکت در سالهای اخیر به شرح ذیل می باشد :

 

1- کنترل کیفیت پروژه خط انتقال ملایر ( شرکت گاز استان همدان )

2- شرکت راساب ، محوطه سازی دانشگاه بوعلی سینا ( شامل زیر سازی و روسازی راه)

3- شرکت کار یاران ( ساختمان بتنی دانشکده کشاورزی )

4- مطالعات خاک برج ، آبیدر استان کردستان

5- اداره صنایع و معادن استان همدان ( بررسی معادن استان همدان )

6- انجام آزمایشات مطالعات خاک برج ارم ( شهرداری همدان )

7- منطقه مقاومت بسیج ( سپاه ) همدان ( پروژه های بتنی استان همدان )

8- مطالعات ژئوتکنیک دانشگاه پیام نور ملایر

9- مطالعات ژئوتکنیک و کنترل پروژه های دانشگاه پیام نور منطقه 6

10 – مهندسین مشاور ماهرو همکاران ( مشاور ساختمان بتنی دانشکده کشاورزی )

11- مهندسین مشاور موژدا و همکاران

12- مهندسین مشاور ایران آرک

13- مهندسین مشاور قدس نیرو ( پست های برق 63 و 230 کیلو وات استان کردستان و ایلام )

14- مهندسین مشاور ارتک ( دانشکده مهندسی بوعلی سینا)

15- مهندسین مشاور بنواگستر

16- مهندسین مشاور آریا پارس جم

17- مهندسین مشارو پارس آرین آب

18- مهندسین مشاور شورا

19- شرکت زلال موج ( پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان )

20- شرکت آتی ساز ( مجتمع تجاری آتی ساز – استقرار آزمایشگاه محلی )

21- شرکت تابان شهر

22- پروژه های ایرانسل استان همدان

23- مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجموعه ورزشی انقلاب

24- مطالعات ژئوتکنیک پرژه استخر قهرمانی ( آبشینه )

25- شرکت بستاب بنا ( استقرار آزمایشگاه محلی )

26- مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری – اداری شهید چمران ( بنیاد مسکن )

27- پروژه مجتمع سینمایی همدان ( استقرار آزمایشگاه محلی )

28 – پروژه های شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

29 – مطالعات ژئوتکنیک پروژه خانه کارگر تویسرکان

30- اداره کل تربیت بدنی استان همدان

31- مطالعات ژئوتکنیک پروژه پایگاه نوژه همدان

32- شرکت صفانیکو ( استقرار آزمایشگاه محلی )

33- سازمان هلال احمر استان همدان

34- اداره کل ارشاد اسلامی

ضمنا کنترل واحدهای تولیدی شن و ماسه ، بتن آماده ، سیمان و مصالح ساختمانی استان همدان توسط این شرکت در حال انجام می باشد .

 

:: گواهینامه تایید آزمایشگاههای آزمون ( آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )

:: نامه تایید گواهینامه آزمایشگاه های آزمون

English / Farsi

       2007© copyright by www.irana-af.ir